Pedagógusaink

 
Pedagógus neve Magasabb
vezető/vezető

beosztás

Tanított
tantárgyak és osztályok
Szakkörök és

foglalkozások

tartása

Egyéb feladatok, funkciók*
Torda János intézmény-vezető – Informatika:5-6. oszt.

– Fizika 7-8. oszt.

   
Materné Mestyán Ildikó intézmény-
vezető-hely.
– Kémia 7-8. oszt.

– Földrajz 7-8. oszt.

– Természetism. 5-6. oszt.

  BECS-tag
Bozsokiné Lengyel Gyöngyi tanító
(magyar műv. ter.)
– Magyar nyelv és irodalom: 1. oszt.

– Matematika: 1. oszt.

– Erkölcstan: 1. oszt.

Egyéni fejlesztő
foglalk. 1. o.
Osztályfőnök az 1. osztályban, KT-tag, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, BECS-tag
Sárköziné Kruppai Bernadett tanító (gyakornok) – Matematika 3. oszt.

– Életvitel és gyakorlat:

3. oszt.

– Ének 1. és 2. oszt.

– Testnevelés 3. oszt.

   
Bertáné
Szakálas Andrea
tanító – Matematika 2. oszt.

– Környezetism. 2. oszt.

– Vizuális kultúra 2. oszt.

– Életvitel és gyakorlat:
2. oszt.

– Informatika 3. és 4. o.

Egyéni fejlesztő
foglalk. 2. o.
Alsós mkv., iskolai könyvtáros, szakszervezeti titkár, BECS-tag
Vörös Csabáné tanító
(testnevelés szakkoll.)
– Magyar nyelv és irodalom: 2. oszt.

– Testnevelés 2. oszt.

– Kölyökatlétika 1-4. o.

– Erkölcstan: 2. oszt.

Egyéni fejlesztő
foglalk. 2. o.
Osztályfőnök a 2. osztályban, tankönyvfelelős
Fehér Józsefné tanító
(technika szakkoll.)
– Magyar nyelv és
irodalom: 3. oszt.

– Környezetism.: 3. oszt.

– Erkölcstan: 3. oszt.

– Vizuális kultúra 3. oszt.

Egyéni fejlesztő
foglalk. 3. o.
Osztályfőnök a 3. osztályban
Király Dóra

 

tanító
(angol műv.ter.);

tanár

– Angol ny.: 4-8. oszt.

– Osztályfőnöki óra: 5. o.

Angol fejlesztő. foglalk. (6. és 8. o.) Osztályfőnök az 5. osztályban; napközis csoportfelelős (felsősöknél); honlap-felelős,
Kreka Ágnes tanító – Magyar nyelv és
irodalom: 4. oszt.

– Vizuális kultúra 1.és 4.

oszt.

– Ének: 1. oszt.

– Környezetism.: 1. oszt.

– Életvitel és gyakorlat:

1. oszt.

   
Hohner
Jusztina
tanító
(rajz és viz. kult. műv. ter.)
– Matematika: 4. oszt.

– Környezetism.: 4. oszt.

– Erkölcstan: 4. oszt.

– Életvitel és gyakorlat:

4. oszt.

– Testnevelés: 1. és 4.

oszt..

  Osztályfőnök a 4. osztályban;

DÖK-patronáló pedagógus

Varga Beáta tanár – Magyar nyelv és
irodalom: 5-8. oszt.

– Erkölcstan: 5-8. oszt.

– Osztályfőnöki óra: 6. o.

Magyar komp. fejl. foglalk. (6. és 8.o.),

magyar tehetségg. foglalk. (8. o.)

Osztályfőnök a 6. osztályban, BECS-tag
Takács Anna tanár – Ének-zene: 4-8. oszt.

– Rajz és vizuális kultúra:
5-8. oszt.

– Osztályfőnöki óra: 7. o.

Énekkar (2-8. o.)

 

Osztályfőnök a 7. osztályban,
énekkar-vezető
Isóné Poncsák Eszter tanár – Történelem, társadalom és állampolgári ismeretek

5-8. oszt.

– Hon- és népismeret:
5. oszt.

– Osztályfőnöki óra: 8. o.

Történelem fejlesztő foglalk.
(5-8. o.)
Osztályfőnök a 8. osztályban, felsős mkv., BECS-tag, pálya-választási felelős
Valiczkó Eleonóra tanár – Matematika 5-6. oszt. Matematika fejl. foglalk. (6. o.)  
Kumli Tibor tanár – Testnevelés és sport:
5-8. oszt.

– Biológia és egészségtan
7-8. oszt.

Sportkör (5-8. o.) Diáksport-felelős

© 2011 SIOK Fekete István Általános Iskola, Ádánd Levél a szerkesztőnek